HÌNH ANH

.

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG 800m2 Ở PHƯỜNG BÌNH NHÂM LÁI THIÊU BÌNH DƯƠNG LH; 0908954129

cần cho thuê gấp nhà xưởng ở phường bình nhâm lái thiêu bình dương
tổng diện tích ; 1000m2
nhà xưởng  ; 800m2
nhà xưởng đẹp , có điện 3 pha ,có văn phòng làm việc ,đường xe tải xe container vào được 
xưởng rất thích hợp mọi nghành nghề hoặc làm kho chứa hàng
giá thuê  ; 45tr
mọi chi tiết vui lòng liên hệ anh đức DT ; 0908954129 v 0972701709

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2019

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG MỚI 800m2 Ở PHƯỜNG THUẬN GIAO THUẬN AN BÌNH DƯƠNG LH ;0908954129

cần cho thuê gấp nhà xưởng ở phường thuận giao thuận an bình dương
diện tích nhà xưởng ; 800m2
nhà xưởng đẹp ,có trạm điện 320kva , có văn phòng làm việc ,đường xe tải xe container vao được 
rất thích hợp may mặc ,in ấn bao bì giấy hoặc những nghành nghề sạch
 giá thuê 35tr
mọi chi tiết vui lòng liên hệ anh đức DT ; 0908954129 v 0972701709

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

CHO THUÊ XƯỞNG 650M2 Ở PHƯỜNG LÁI THIÊU THUẬN AN BÌNH DƯƠNG LH ; 0908954129

cần cho thuê nhà xưởng ở phường lái thiêu thuận an bình dương
diện tích nhà xưởng ; 650m2
nhà xưởng mới xây dựng đẹp.có điện 3 pha nhỏ ,đường xe tải 18 tấn vào được
làm kho chứa hàng là đẹp 
giá thuê  ;  35tr
mọi chi tiết vui lòng liên hệ anh đức DT ;0908954129 v 0972701709

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

CẦN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG 1300m2 Ở PHƯỜNG TÂN PHƯỚC KHÁNH TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG LH ; 0908954129

cần cho thuê gấp nhà xưởng ở phường tân phước khánh tân uyên bình dương
TDT ; 1600m2
diện tích nhà xưởng ; 1300m2
nhà xưởng mới xây dựng đẹp , có trạm điện 250kva ,đường xe tải xe container vào được
xưởng rất thích hợp làm may mặc ,in ấn bao bì giấy ,đế giầy ,giầy da,linh kiện điện tử ,..........hoặc làm kho chứa hàng
giá thuê  ; 60tr
mọi chi tiết vui lòng liên hệ anh đức DT ; 0908954129 v 0972701709

CHO THUÊ XƯỞNG 1100m2 Ở PHƯỜNG AN PHÚ THUẬN AN BÌNH DƯƠNG LH ; 0908954129

cần cho thuê gấp nhà xưởng ở phường an phú thuận an bình dương
diện tích nhà xưởng ; 1100m2
nhà xưởng đẹp ,có điện 3 pha ,có văn phòng làm việc , đường xe tải xe container vảo được
rất thích hợp mọi nghành nghề ....hoặc làm kho chứa hàng
giá thuê  ; 55tr
mọi chi tiết vui lòng liên hệ anh đức DT ; 0908954129 v 0972701709

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

CHO THUÊ XƯỞNG 650m2 Ở PHƯỜNG BÌNH NHÂM THUẬN AN BÌNH DƯƠNG lH ;0908954129

cần cho thuê gấp nhà xưởng mới xây dựng ở phường bình nhâm lái thiêu bình dương
diện tích nhà xưởng  ; 650m2
nhà  xưởng mới xay dựng đẹp ,có diện 3 pha ,dường xe tải xe container vào được ,
rất thích hợp mọi nghành nghề
giá thuê 35tr
mọi chi tiết vui lòng lien hệ anh đức DT ; 0908954129 v 0972701709

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2019

CẦN CHO THUÊ NHÀ KHO MỚI XÂY DỰNG Ở PHƯỜNG BÌNH HÒA THUẬN AN BÌNH DƯƠNG 1000m2 LIÊN HỆ 0908954129

cần cho thuê gấp nhà kho mới xây dựng ở phường bình hòa ,gần kcn visip . gần quốc lộ 13 .gần cầu ông bố .gần kcn đồng an
diện tích nhà xưởng ; 1000m2
nhà xưởng mới xây dựng ,cao 8m ,đường xe tải xe container vào được
rất thích hợp chứa các loại hàng hóa
giá thuê  ;  55tr
mọi chi tiết vui lòng liên hệ anh đức DT 0908954129 v 0972701709

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019

CHO THUÊ XƯỞNG 1300m2 Ở PHƯỜNG TÂN ĐỊNH BẾN CAT BÌNH DƯƠNG LH ;0908954129

cần cho thuê gấp nhà xưởng ở phường tân định bến cát bình dương
tổng diện tích  ; 2000m2
nhà xưởng  ; 1300m2
nhà xưởng đẹp ,có văn phòng làm việc ,có điện 3 pha 75kva ,có sân rộng đề xe ,đường xe tải xe container vào tận xưởng ,nhà xưởng riêng biệt
xưởng rất thích hợp làm mộc , gỗ ,cơ khi ,inos, bao bì giấy và các nghành nghề khác........hoặc làm kho chứa hàng
giá thuê  ; 45tr
mọi chi tiết vui lòng liên hệ anh đức DT ; 0908954129 v 0972701709
có bán đất xưởng diện tích lớn nhỏ

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2019

TÔI ĐANG CÓ 2 NHÀ XƯỞNG Ờ DĨ AN BÌNH DƯƠNG CHO THUÊ LH ; 0908954129

tôi đang có 2 nhà xưởng ở dĩ an cần cho thuê gấp , nhà xưởng nằm trong cụm sản xuất liên anh gần vòng xoay an phú
diện tích nhà xưởng  ; 1500m2 - 700m2
nhà xưởng đẹp ,nền epoxy ,có điện 3 pha lớn , có hệ thống phòng cháy chửa cháy ,xe tải xe container vào được.    xưởng rất thích hợp với doanh nghiệp nước ngoài hoạt động mọi nghành nghề ,hoặc làm kho chứa hàng
giá thuê  ; 3.2usd/1m2
mọi chi tiết vui lòng liên hệ anh đức DT ; 0908954129 v 0972701709

CHO THUÊ XƯỞNG 700m2 Ở PHƯỜNG AN PHÚ THUẬN AN BÌNH DƯƠNG LH ; 0908954129

cần cho thuê gấp nhà xưởng ở phường an phú thuận an bình dương
diện tích nhà xưởng  ;  700m2
nhà xưởng mới xây dựng đẹp , có điện 3 pha ,đường xe tải xe container vào được , xưởng rất thích hợp mọi nghành nghề ......hoặc làm kho chứa hàng
giá thuê  ;  40tr
mọi chi tiết vui lòng liên hệ anh đức DT ; 0908954129 v 0972701709

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

CHO THUÊ XƯỞNG 2300m2 Ở PHƯỜNG BÌNH NHÂM LÁI THIÊU BÌNH DƯƠNG LH ;0908954129

cần cho thuê gấp nhà xưởng ở phường bình nhâm lái thiêu bình dương
diện tích nhà xưởng đẹp có văn phòng làm việc ,có pccc , có trạm điện 400kva ,xe tải xe container vào được
xưởng rất thích hợp làm bao bì giấy ,in ấn ,cơ khí ,mộc gỗ ....hoặc làm kho chứa hàng
giá thuê  ;'  50k/1m2
mọi chi tiết vui lòng liên hệ anh đức ; 0908954129 v 0972701709

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2019

CHO THUÊ KHO XƯỞNG 1000m2 Ở PHƯỜNG BÌNH CHUẨN THUẬN AN BÌNH DƯƠNg LH ; 0908954129

cần cho thuê gấp nhà xưởng hoặc kho chứa hàng ở phường bình chuẩn thuận an bình dương
dioen65 tích nhà xưởng ;  1000m2
nhà xưởng mới xây dựng đẹp ,có điện 3 pha ,có văn phòng làm việc ,dường xe tải xe container vào được
xưởng thích hợp những nghành nghề sạch , may mặc ,in ấn ,bao bì giấy .........hoặc làm kho chứa hàng 
giá thuê  ;  50tr
mọi chi tiết vui lòng liên hệ anh đức DT 0908954129 v 0972701709

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

CẦN CHO THUÊ XƯỞNG -KHO 1000m2 Ở PHƯỜNG BÌNH HÒA THUẬN AN BINH DUONG lh ;0908954129

cần cho thuê nhà xưởng sản xuất hoặc kho chứa hàng ở phường bình hòa thuận an bình dương
TDT ; 1400m2 
diện tích nhà xưởng ; 1000m2
nhà xưởng mới xây dựng ,cao 8m ,có điện 3 pha ,đường xe tải xe container vào tận xưởng ,xưởng gần kcn visip ,gần quốc lộ 13 ,gần cầu ông bố
xưởng rất thích hợp mọi nghành nghề ....hoặc làm kho chứa hàng
giá thuê  ;  55tr
mọi chi tiết vui lòng liên hệ anh đức DT ; 0908954129 v 0972701709

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2019

CHO THUÊ XƯỞNG 1700m2 Ở HÒA LÂN 2 THUẬN AN BÌNH DƯƠNG LH ;0908954129

cần cho thuê gấp nhà xưởng ở ấp hòa lân 2 phường thuận giao ,thuận an ,bình dương 
diện tích nhà xưởng  ;  1700m2
nhà xưởng đã qua sử dụng ,có văn phòng làm việc ,có điện 3 pha ,đường xe tài xe container vào được
rất thích hợp làm mộc , gỗ ,cơ khí inos ,gò hàn.............
giá thuê  ;  70tr
mọi chi tiết vui lòng liên hệ anh đức DT ; 0908954129 v 0972701709

CHO THUÊ XƯỞNG HOẶC KHO CHỨA HÀNg 800m2 Ở PHƯỜNG BÌNH HÒA THUẬN AN LH ; 0908954129

cần cho thuê gấp nhà xưởng hoặc kho chứa hàng ở phường bình hòa thuận an bình dương
diện tích nhà xưởng  ;  800m2
nhà xưởng đẹp , có văn phòng làm việc , có điện 3 pha ,đường xe tải xe container vào được,xưởng nằm gần cầu ông bố ,gần ngã tư 550 ,gần quốc lộ 13
rất thích hợp những nghành nghề sạch ,hoặc làm kho chứa hàng
giá thuê  ; 45tr
mọi chi tiết vui lòng liên hệ anh đức DT ; 0908954129 v 0972701709

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

CHO THUÊ XƯỞNG 3000m2 Ở PHƯỜNG BÌNH CHUẨN THUẬN AN BÌNH DƯƠNG LH ;0908954129

cần cho thuê gấp nhà xưởng ở phường bình chuẩn thuận an bình dương
diện tích nhà xưởng ; 3000m2
nhà xưởng đẹp ,có văn phòng làm việc ,có tạm điện 400kva ,đường xe tải xe container vào tận xưởng
xưởng rất thích hợp làm những nghành nghề sạch....hoặc làm kho chứa hàng
giá thuê  ; 150tr
mọi chi tiết vui lòng liên hệ anh đức DT ; 0908954129 v 0972701709

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2019

CHO THUÊ NHÀ KHO HOẶC XƯỞNG SẢN XUẤT 430m2 Ở PHƯỜNG TÂN PHƯỚC KHÁNH TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG LH ;0908954129

cần cho thuê kho hoặc xưởng sản xuất ở phường tân phước khánh tân uyên bình dương
diện tích nhà kho  ; 430m2
nhà xưởng mới xây dựng đẹp ,dường xe tải 18 tấn vào được ,rất thích hợp làm kho chứa hàng ,hoặc làm những nghành nghề sạch sẻ
giá thuê  ; 22tr
mọi chi tiết vui lòng liên hệ anh đức 0908954129 v 0972701709

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2019

ĐANG CÓ 2 NHÀ XƯỞNG PHƯỜNG BÌNH HÒA , THUẬN AN BÌNH DƯƠNG LH ; 0908954129

đang có 2 nhà xưởng ở phường bình hòa thuận an bình dương ,xưởng nằm gần quốc lộ 13
diện tích nhà xưởng  ; 800m2 - 1000m2
nhà xưởng đẹp ,có điện 3 pha ,có văn phòng làm việc ,đường xe tải xe container vào được
thích hợp những nghành nghề sạch..........hoặc làm kho chứa hàng
giá thuê  ; 800m2 giá 45tr
giá thuê  ; 1000m2 giá 50tr
 chi tiết vui lòng liên hệ anh đức DT ; 0908954129 v 0972701709

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2019

CHO THUÊ XƯỞNG 1200m2 Ở PHƯỜNG BÌNH CHUẨN THUẬN AN BINH DƯƠNG LH ;0908954129

cần cho thuê gấp nhà xưởng ở phường bình chuẩn thuận an bình bình dương
diện tích nhà xưởng  ; 1200m2
nhà xưởng đẹp ,có văn phòng làm việc ,có trạm điện 250kva , nền gạch men ,đường xe tải 10 tấn vào đươc
xưởng rất thích hơp làm may mặc ,inấn ,bao bì giấy ,linh kiện điện tử.......hoăc làm kho chứa hàng
giá thuê  ;  50k /1m2
mọi chi tiết vui lòng liên hệ anh đức DT ; 0908954129 v 0972701709

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

XƯỞNG 900m2 Ở PHƯỜNG BÌNH NHÂM LÁI THIÊU CHO THUÊ LH 0908954129

cần cho thuê nhà xưởng phường bình nhâm ,thuận an ,bình dương
diện tích nhà xưởng  ; 900m2
nhà xưởng đẹp ,có pccc ,có trạm điện ,giao thông thuận tiện,
thích hợp làm mộc gổ ,cơ khí in ấn bao bì .....hoặc làm kho chứa hàng
giá thuê  ; 40tr
mọi chi tiết vui lòng liên hệ anh đức ; 0908954129

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2019

ĐANG CÓ 2 NHÀ XƯỞNG Ở PHƯỜNG TÂN VĨNH HIỆP TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG CHO THUÊ GẤP LH ;0908954129

cần cho thuê gấp 2 nhà xưởng ở phường tân vĩnh hiệp ,tân uyên ,bình dương
diện tích nhà xưởng ; 750m2  -  900m2
nhà xưởng mới xây dựng đẹp , có diện 3 pha lớn ,có văn phòng làm việc ,đuờngxe tải xe container vào được
rất thích hợp làm may mặc ,in ấn bao bì giấy ,cơ khí inos ,cnc........hoặc làm kho chứa hàng
giá thuê  ; 35tr và 55tr
mọi chi tiết vui lòng liên hệ anh đức DT ; 0908954129 v 0972701709

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

CHO THUÊ 2 NHÀ XƯỞNG PHƯỜNG BÌNH NHÂM LÁI THIÊU BÌNH DƯƠNG LH ; 0908954129

cần cho thuê gấp 2 nhà xưởng ở phường bình nhân thuận an bình dương
diện tích nhà xưởng  ; 500m2 - 1200m2
nhà xưởng đẹp .có trạm điện lớn , có phòng cháy chửa cháy .xe tải xe container vào tận xưởng
xưởng rất thích hợp mọi nghành nghề ,trừ những nghành dễ cháy nổ ....hoặc làm kho chứa hàng
giá thuê  ; 25tr  va  50tr
mọi chi tiết vui lòng liên hệ anh đức DT ; 0908954129 v 0972701709

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2019

KHO XƯỞNG 300m2 Ở PHƯỜNG TÂN PHƯỚC KHÁNH TÂN UYEN BÌNH DƯƠNG LH ; 0908954129

cho thuê gấp nhà xưởng ở phường tân phước khánh tan uyen bình dương diện tích kho xưởng 300m2
nhà xưởng mới xay ựng đẹp đường xe tải 5 tấn vào được
thích hợp làm kho chứa hàng ,hoặc là cơ sơ may..............
giá thuê 18tr
mọi chi tiết vui lòng liên hệ anh đức DT ;0908954129

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2019

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG Ở DĨ AN BÌNH DƯƠNG LH ; 0908954129

cần cho thuê nhà xưởng ở phường bình an ,thi xã dĩ an ,bình dương
diện tích nhà xưởng ; 3000m2 sân 3000m2
có văn phòng làm việc , có trạm điện 1000kva ,đường xe tải xe container vào tận xưởng
xưởng gần quốc lộ 1k , gần quốc lộ 1a ,gần khu du lịch thủy châu
xưởng rất thích hợp mọi nghành nghề.....hoặc làm kho chứa hàng 
giá thuê  ;  220tr
mọi chi tiết vui lòng liên hệ anh đức DT ; 0908954129 v 0972701709

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

CHO THUÊ XƯỞNG PHƯỜNG KHÁNH BÌNH TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG LH ; 0908954129

cần cho thuê gấp nhà xưởng ở phường khánh bình ,tân uyên bình dương
TDT ; 2400m2 
nhà xưởng  ; 2000m2
nhà xưởng đẹp  ,có trạm điện 250kva ,đường xe tải xe container vào tận xưởng
rất thích hợp làm may mặc ,in ấn ,bao bì ,cơ khí ,mộc dân dụng ,gỗ........hoặc làm kho chứa hàng
giá thuê  ; 85tr 
quí công ty ,doanh nghiệp có nhu cầu về xưởng sản xuất hoặc kho chứa hàng vui lòng liên hệ anh đức DT ; 0908954129  $  0972701709
có dất xưởng bán diện ích lớn nho

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

NHÀ XƯỞNG - NHÀ KHO - Ở THUẬN AN - DĨ AN - BÌNH DƯƠNG CHO THUÊ GẤP LH ; 0908954129

hiện tôi đang có nhiều nhà xưởng ở thị xã thuận an ,thị xã dĩ an bình dương cần cho thuê gấp
diện tích nhà xưởng  500m2 - 700m2 -800m2 - 1100m2 -1400m2 - 2100m2 - 2300m2 -3100m2
nhà xưởng nằm trong khu sản xuất ,có điện 3 pha , đường xe tải xe container vào tận xưởng 
rất thích hợp mọi nghành nghề hoặc làm kho chứa hàng
giá thuê  ; 50k đến 55k /1m2
mọi chi tiết vui lòng liên hệ anh đức DT ; 0908954129 $ 0972701709

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2019

NHÀ XƯỞNG THUẬN AN CHO THUÊ GẤP LH ; 0908954129

tôi đang có nhiều nhà xưởng ở thuận an cần cho thuê gấp
diện tích nhà xưởng  ; 300m2 -700m2 -800m2 -1100m2 -1400m2 -2100m2 -4000m2 -7000m2
nhà xưởng đẹp ,xưởng nằm trong khu nhiều nhà xưởng sản xuất,đường xe tải xe container vào tận xưởng,có điện 3 pha lớn,rất thích hợp mọi nghành nghề
giá thuê ; từ 50k đến 55k /1m2
mọi chi tiết vui long liên hệ anh đức DT ; 0908954129 $ 0972701709

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

CHO THUÊ XƯỞNG 1300m2 Ở THUẬN GIAO THUẬN AN BÌNH DƯƠNg LH ; 0908954129

cần cho thuê gấp nhà xưởng ở phường thuận giao thuận an bình dương
diện tích nhà xưởng  ;  1300m2
nhà xưởng đang xây dựng đẹp ,có điện 3 pha ,đường xe tải xe container vào được
xưởng rất thích hợp làm may mặc ba lo  túi xách ,n ấn bao bì ...........hoặc làm kho  chứa hàng
giá thuê  ;  60tr
mọi chi tiết vui lòng liên hệ anh đức DT ; 0908954129  $  0972701709
có bán đất xưởng diện tích 5000m2 đến 30.000m2

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2019

CHO THUÊ XƯỞNG 7000m2 Ở PHƯỜNG THUẬN GIAO THUẬN AN BÌNH DƯƠNG Lh ; 0908954129

cần cho thuê gấp nhà xưởng ở phường thuận giao thuận an bình dương
TDT  ; 12800m2
diện tích nhà xưởng 7000m2
nhà xưởng đẹp ,có hệ thống pccc ,có trạm điện 650kva ,có văn phòng làm việc ,đường xe tải xe container vào tận xưởng
xưởng rất thích hợp làm may mặc ,in ấn ,bao bì giấy ,boc nệm salon ,mộc gỗ ......hoặc làm kho chứa hàng
giá thuê ; 16000usd/1 tháng còn thương lượng
mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ anh đức DT ; 0908954129 $ 0972701709
có đất xưởng bán mọi diện tích khu vực bình dương

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2019

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG Ở DĨ AN BÌNH DƯƠNG LH ; 0908954129

cần cho thuê gấp nhà xưởng ở ấp tân long phường tân đông hiệp .dĩ an bình dương
TDT ; 1500m2
diện tích nhà xưởng  ; 1200m2
nhà xưởng đẹp ,có văn phòng làm việc ,có trạm điện lớn ,đường xe tải xe container vào tận xưởng
xưởng rất thích hợp mọi nghành nghề......hoặc làm kho chứa hàng
giá thuê  ;  70tr
mọi chi tiết vui lòng liên hệ anh đức DT ; 0908954129 $ 0972701709
có đất xưởng diện tích lớn nhỏ bán

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

CẦN CHO THUÊ GẤP NHÀ XƯỞNG Ở THUẬN AN BÌNH DƯƠNG LH ; 0908954129

tôi dang có nhiều nhà xưởng ở thuận an ,dĩ an ,cần cho thuê gấp
diện tích ; 500m2- 900m2 -1200m2 -1500m2 -2000m2
nhà xưởng đã hoàng thành hoặc đang xây dựng nằm ở mọi vị trí,có điện 3 pha ,có văn phòng làm việc ,đường xe tải xe container vào tận xưởng 
xưởng rất thích hợp mọi nghành nghề hoặc làm kho chứa hàng
giá thuê  ; 45k đến 55k /1m2
mọi chi tiết vui lòng liên hệ anh đức DT ; 0908954129  $ 0972701709
có bán đất xưởng diện tích từ 5000m2 đến 30.000m2

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2019

CHO THUÊ XƯỞNG 3000m2 Ở PHƯỜNG TÂN VĨNH HIỆP ,TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG LH ; 0908954129

cần cho thuê gấp nhà xưởng ở phường tân vĩnh hiệp tân uyên bình dương 
diện tích nhà xưởng  ; 3000m2
nhà xưởng mới xây dựng ,có trạm diện .có hệ thống pccc tự động,xưởng nằm trong khu sản xuất tân vĩnh hiệp ,đường xe tải xe container vào tận xưởng
xưởng rất thích hợp làm mộc ,gỗ .sơn gỗ và các loại nghành nghề khác
giá thuê  ;  2,8usd/1m2 còn thương lượng
mọi chi tiết vui lòng liên hệ anh đức DT ; 0908954129 $ 0972701709